2

ชนิดของกล้องถ่ายรูป

1

กล้องถ่ายรูป นับเป็นเครื่องมือสำคัญชิ้นหนึ่งที่มีวิวัฒนาการมาจาก “กล้อง ออบสคูร่า” (Obscura) ที่มีลักษณะเป็นกล้องมืด (Dark room) และได้รับการพัฒนามาเรื่อยๆ โดยผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ ซึ่งกล้องปัจจุบันนี้สามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ ดังนี้

1. กล้องบ๊อกซ์ (Box Camera)
เป็นกล้องที่ไม่มีกลไกสลับซับซ้อน มีขนาดรูรับแสงคงที่ อาจเป็น 8 หรือ 11 อันใดอันหนึ่ง และมีความเร็วชัตเตอร์เดียวปกติประมาณ 1/60 กล้องชนิดนี้ให้ระยะชัดตั้งแต่ 6 ฟุตขึ้นไปจนถึงไกลที่สุด ขนาดของฟิล์มที่ใช้กับกล้องชนิดนี้อาจเป็นฟิล์มขนาด 120, 127 และ 620 บางชนิดอาจใช้ฟิล์มขนาด 126 ก็ได้ อย่างไรก็ตามกล้องชนิดนี้ถ่ายรูปได้ดีในสภาพที่มีแสงเพียงพอ

2. กล้องพับ (Folding Camera)
          เป็นกล้องที่มีห้องมืดชนิดพับระหว่างตัวกล้องกับเลนส์ สามารถพับ เห็บ หรือยืดออกมาได้ นอกจากนั้นกล้องชนิดนี้ยังเพิ่มขนาดของรูรับแสง และสามารถปรับเปลี่ยนความเร็วของชัตเตอร์ได้หลายระดับมากยิ่งขึ้น และอาจใช้กับไฟแวบอีกด้วย ฟิล์มที่ใช้อาจมีขนาดต่างๆ เช่น 120, 127 และ 620 เป็นต้น

3. กล้องรีเฟล็กซ์ (Reflex Camera)
กล้องชนิดนี้แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

3.1 แบบเลนส์คู่ (Twin Lens Reflex) บางครั้งอาจเรียกว่ากล้อง TLR ซึ่งเคยได้รับความนิยมมากในสมัยก่อน กล้องชนิดนี้มีเลนส์ 2 ตัว เลนส์ตัวบนทำหน้าที่สะท้อนภาพเข้าสู่ช่องมองภาพซึ่งมีกระจกเป็นตัวสะท้อน ทำให้ผู้ถ่ายรูมองเห็นวัตถุที่จะถ่ายได้ ส่วนเลนส์ตัวล่างทำหน้าที่รับแสง เพื่อส่องผ่านไปยังฟิล์ม กล้องรีเฟล็กซ์เลนส์คู่นี้ได้รวมเอาข้อดีของกล้องใหญ่ (View Camera) และกล้องเรนจ์ไฟเดอร์ (Range finder) เข้าด้วยกัน โดยเฉพาะสามารถมองภาพจากข้างบนกล้องได้ โดยลดกล้องให้ต่ำลง แล้วมองภาพจากช่องมองได้สะดวกสบาย อย่างไรก็ตามกล้องชนิดนี้ก็มีข้อเสีย เนื่องจากใช้เลนส์ 2 ตัว ตั้งอยู่ในแนวดิ่งซึ่งกันและกัน ดังนั้นภาพที่มองเห็นจากเลนส์ตัวบน อาจจะไม่เหมือนกันกับภาพที่ถ่าย ซึ่งเรียกว่าเกิดอาการผิดเพี้ยนจากการตัดส่วนของภาพ (Parallax) ยิ่งเป็นการถ่ายรูปใกล้ๆ บางส่วนของภาพจะถูกตัดออกไป แม้ว่าเวลามองที่ช่องมองภาพนั้นเป็นภาพสมบูรณ์ก็ตาม อีกประการหนึ่งภาพที่เห็นที่ช่องมองภาพจะกลับซ้ายเป็นขวาเสมอ นอกจากนี้ กล้องชนิดนี้ส่วนมากจะเปลี่ยนเลนส์ไม่ได้ จึงเป็นข้อเสียเปรียบเช่นกัน ฟิล์มที่ใช้อาจมีขนาด 120, 220 หรือ 35 มม. ก็ได้

3.2 แบบเลนส์เดี่ยว (Single Len Reflex) หรือเรียกว่า SLR ซึ่งเป็นที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะสะดวกและง่ายต่อการประกอบภาพ นอกจากนั้น ยังมีอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ร่วมกันได้มากมาย กล้องชนิดนี้สามารถถอดเปลี่ยนเลนส์ได้ และไม่มีอาการผิดเพี้ยนจากการตัดส่วนภาพ (Parallax) เลย เพราะใช้เลนส์ตัวเดียวทำหน้าที่ทั้งมองภาพ หาระยะชัด และบันทึกภาพ อย่างไรก็ตามกล้องชนิดนี้ก็มีข้อเสียเปรียบ คือ อาจจะชำรุดได้ง่ายเพราะการกระดกขึ้นลง ของกระจก 45 องศา อีกประการหนึ่ง เมื่อกดชัตเตอร์จะมีเสียงดังมาก อาจทำให้เกิดการรบกวนได้ โดยเฉพาะถ้านำไปถ่ายรูปสัตว์ อาจทำให้สัตรว์ตื่นตระหนกตกใจได้ นอกจากนั้นเมื่อถ่ายรูปในที่ๆ มีแสงน้อย อาจทำให้การมองภาพที่ช่องมองไม่ชัดเจน เพราะมีการสะท้อนหลายครั้งที่กระจกและปริซึมภายในตัวกล้อง ทำให้ความเข้มของแสงลดลงไปได้ กล้องรีเฟลกซ์เลนส์เดี่ยวส่วนมากใช้ระบบชัตเตอร์ม่านจึงทำให้ใช้ความเร็วของชัตเตอร์ได้สูงมาก การเปลี่ยนขนาดของรูรับแสงก็มีมาก ฟิล์มที่ใช้กับกล้องชนิดนี้มีเบอร์ 135, 126, 120, 220 และ 110 ซึ่งสนองความต้องการของผู้ใช้ได้มาก

4. กล้องเล็ก (Miniature Camera)
กล้องเล็ก (Miniature Camera) หรือ กล้องวิวไฟเดอร์ (View finder) บางคนก็เรียกว่า เรนจ์ไฟเดอร์ (Range Finder) หรือเรียกว่า กล้อง 35 มม. มาตรฐาน (35 mm. Standard Camera) เพราะใช้กับฟิล์มขนาดมาตรฐาน คือ 35 มม. กล้องชนิดนี้เหมาะที่สุดสำหรับนักถ่ายภาพสมัครเล่น เพราะออกแบบเพื่อให้สะดวกสบายในการจับถือ มีทั้งชนิดที่ต้องปรับแต่ง และไม่ปรับแต่งความชัด ความเร็วชัดเตอร์และขนาดของรูรับแสง กล้องชนิดนี้มีลักษณะกระทัดรัด ใช้ง่าย ราคาไม่แพงนัก อย่างไรก็ตามก็มีข้อเสียคือภาพถ่ายอาจเกิดอาการผิดเพี้ยนจากการตัดส่วนของภาพ (Parallax) ได้ถ้าถ่ายรูปใกล้กว่า 3 ฟุต เนื่องจากหน้าต่างหาระยะชัดของภาพตั้งอยู่คนละแห่งกับเลนส์ คือจะอยู่เหนือเลนส์ถ่ายรูปเล็กน้อย ในปัจจุบันกล้องชนิดนี้ได้พัฒนาให้เปลี่ยนเลนส์ได้ และมีอุปกรณ์อื่นๆ ประกอบมากมายจึงทำให้มีผู้นิยมกล้องชนิดนี้อยู่พอสมควร

5. กล้องเล็กพิเศษ (Ultra-Miniature Camera)
กล้องเล็กพิเศษ (Ultra-Miniature Camera) หรือกล้องนักสืบ เป็นกล้องที่มีน้ำหนักเบามาก กะทัดรัด มีขนาดเล็ก สามารถพกติดตัวไปได้สะดวกสบาย และสามารถแอบซ่อนเพื่อบันทึกภาพในกรณีที่ไม่ให้ผู้ถูกถ่ายรูปสังเกตได้ กล้องชนิดนี้ปรับหน้ากล้องโดยอัตโนมัติ มีไฟแวบพร้อมในตัวกล้อง ใช้ฟิล์ม 16 มม. และกลักเบอร์ 110

6. กล้องหนังสือพิมพ์ (Press Camera)
          เป็นกล้องที่ออกแบบใช้กับงานด้านหนังสือพิมพ์ ตัวกล้องมีขนาดใหญ่ ส่วนประกอบของกล้องคล้ายคลึงกับกล้องพับ คือมีเบลโล (Bellow) สามารถปรับยืดย่นย่อได้ตามต้องการ ปกติกล้องชนิดนี้ใช้กับฟิล์ม 120 หรือฟิล์มแผ่นขนาด 2 1/4 x 3 1/4 นิ้ว และ 4 x 5 เนื่องจากกล้องมีน้ำหนักมาก ดังนั้น นักข่าวหนังสือพิมพ์และนิตยสารในปัจจุบันจึงหันมาใช้กล้องแบบสะท้อนเลนส์เดี่ยวแทน

7. กล้องใหญ่ (Studio Camera)
บางครั้งเรียกว่ากล้องวิว (View Camera) เป็นกล้องที่นิยมใช้ตามร้านถ่ายรูปเพื่อธุรกิจการค้า กล้องชนิดนี้มีขนาดใหญ่โตมีน้ำหนักมากจึงไม่เหมาะที่จะนำไปใช้งานภายนอกห้องถ่ายรูป และในการใช้กล้องจำเป็นต้องมีขาตั้ง (Tripod) รองรับตัวกล้อง ฟิล์มที่ใช้กับกล้องชนิดนี้เป็นฟิล์มแผ่นมีขนาดต่างๆ เช่น 2 x 3 นิ้ว 5 x 7 นิ้ว 8 x 10 นิ้ว และ 11 x 14 นิ้ว เมื่อถ่ายรูปเสร็จสามารถถอดฟิล์มออกได้ทันที ข้อดีของกล้องชนิดนี้ คือ จะไม่เกิดอาการผิดเพี้ยนจากการตัดส่วนของภาพ (Parallax) และยังสามารถมองเห็นภาพที่ช่องมองได้อย่างดี เพราะที่มองมีขนาดใหญ่ ทำให้เห็นรายละเอียดของภาพที่จะบันทึกนั้นได้ดี เนื่องจากมีกระจกขยายอันเป็นส่วนประกอบในช่องมองภาพ นอกจากนั้นยังสามารถปรับมุมของภาพได้ตามต้องการ อย่างไรก็ตามกล้องชนิดนี้ก็มีข้อเสียเปรียบ คือ ภาพที่เกิดขึ้นที่ช่องมองภาพนั้นจะมีลักษณะหัวกลับและกลับซ้ายขวา อีกทั้งภาพจะไม่ชัดเจน ดังนั้นผู้ถ่ายรูปต้องใช้ผ้าสีดำคลุมข้างหลังกล้องบนช่องมองภาพ และคลุมศีรษะผู้ใช้ให้สามารถมองภาพได้ชัดเจนในขณะปรับความคมชัด

8. กล้องถ่ายรูปที่สร้างขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ

8.1 กล้องถ่ายรูปแบบสเตอริโอ (Stereo Camera) หรือเรียกว่ากล้องถ่ายรูปสามมิติ (Three Dimension Camera) เป็นกล้องที่ออกแบบมาเพื่อถ่ายรูปสามมิติ ในตัวกล้องจะมีเลนส์ 2 ตัว เมื่อถ่ายรูปจะได้ 2 ภาพ ซึ่งภาพแรกเป็นภาพที่ตาข้างขวามองเห็น และภาพที่ 2 เป็นภาพที่ตาข้างซ้ายมองเห็น ดังนั้นภาพทั้งสองจึงมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ในเวลาที่ดูภาพลักษณะนี้ ต้องใช้เครื่องดูภาพพิเศษ จึงจะทำให้เห็นภาพ 3 มิติได้อย่างชัดเจน

8.2 กล้องถ่ายรูปโพลารอยด์ (Polaroid Camera) เป็นกล้องถ่ายรูปที่เมื่อถ่ายเสร็จจะได้ภาพทันที เพราะมีกระบวนการล้างอัดอยู่ในตัวฟิล์ม สร้างภาพภายในเวลาเพียง 2-3 นาทีเท่านั้น ภาพที่จะเป็นภาพโฟสิติฟ (Positive) กล้องชนิดนี้เหมาะในการใช้งานที่ต้องการความรวดเร็วรีบด่วน และเพื่องานบางอย่างเท่านั้น ข้อเสียก็คือฟิล์มที่ใช้กับกล้องชนิดนี้มีราคาค่อนข้างสูง และภาพที่ได้ไม่มีความคงทนเก็บไว้ได้ไม่นานเหมือนขบวนการถ่ายรูปทั่วๆ ไป

8.3 กล้องถ่ายรูปทางอากาศ (Aerial Camera) เป็นกล้องที่ออกแบบมาใช้งานเฉพาะการถ่ายรูปทางอากาศเท่านั้น มีน้ำหนักมาก ใช้ติดตั้งกับเครื่องบิน หรือยานอวกาศเพื่อการถ่ายรูปสำรวจหรือทำแผนที่ต่างๆ ส่วนประกอบของกล้องชนิดนี้ถูกออกแบบพิเศษมาเพื่อใช้งานเฉพาะ จึงไม่สามารถที่จะนำมาใช้ในงานทั่วๆ ไปได้
8.4 กล้องถ่ายรูปใต้น้ำ (Under Water Camera) เป็นกล้องที่ออกแบบมาเพื่อใช้ถ่ายรูปใต้น้ำโดยเฉพาะ ตัวกล้องบรรจุอยู่ในกล่องที่แข็งแรงกันน้ำเข้า และทนต่อแรงดันของน้ำ การควบคุมเพื่อให้กล้องทำงานนั้นมีปุ่มควบคุมอยู่ภายนอกกล่องบรรจุ

8.5 กล้องถ่ายรูปจากกล้องจุลทรรศน์ (Photomicrographic Camera) เป็นกล้องที่ออกแบบพิเศษ สำหรับงานที่ต้องการถ่ายรูปขยายตั้งแต่ 30:1 ถึง 1000:1 ตัวกล้องจะต่อเข้ากับกล้องจุลทรรศน์ สามารถถ่ายรูปได้ตามต้องการ

8.6 กล้องรีโปร (Repro-Camera) เป็นกล้องที่ออกแบบเพื่อใช้กับงานการพิมพ์เพื่อถ่ายรูปลายเส้น ภาพแยกสีและพวกฮาลัฟโทนต่างๆ ซึ่งวัสดุต้นแบบอาจเป็นพวกภาพถ่ายหรือภาพวาดก็ได้หากแต่ต้องมีลักษณะเป็นแผ่นเรียบ

8.7 กล้องถ่ายรูปความไวสูง (High Speed Camera) เป็นกล้องที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานถ่ายรูปนิ่ง ที่ต้องการถ่ายวัตถุที่เคลื่อนที่อย่างเร็วมาก ซึ่งกล้องธรรมดาไม่สามารถถ่ายได้ กล้องชนิดนี้มีความไวของชัตเตอร์สูงมาก อาจใช้ถ่ายรูปลูกปืนหรือลูกธนูที่กำลังเข้าหาเป้าได้

8.8 กล้องถ่ายรูปสำหรับผลิตภาพขนาดเล็ก (Microphotographic Camera) เป็นกล้องถ่ายรูปที่ออกแบบมาเพื่อใช้ถ่ายรูปขนาดไม่เล็กกว่า 1/10 ของวัตถุต้นฉบับ ดังนั้นจึงเหมาะที่จะนำมาถ่ายรูปวาดวงจรอิเล็กโทรนิคและวงจรไฟฟ้าต่าง ๆ

8.9 กล้องพาโนรามา (Panoramic Camera) เป็นกล้องที่ออกแบบเพื่อถ่ายรูปที่มีมุมของวิวกว้างประมาณเกือบ 140 องศา โดยที่สัดส่วนของภาพที่ได้ไม่ผิดเพี้ยนเหมือนการใช้เลนส์ตาปลา กล้องชนิดนี้นำมาใช้ถ่ายรูปหมู่ที่มีจำนวนคนมากๆ นั่งเรียงแถวกัน ซึ่งกล้องธรรมดาไม่สามารถบันทึกภาพให้มีสัดส่วนเหมือนจริงได้ การทำงานของกล้องชนิดนี้มีเลนส์ที่หมุนรอบแนวดิ่ง โดยแสงจะผ่านเลนส์ แล้วหักเหผ่านช่องแคบที่หมุนตามเลนส์ไปตกลงบนฟิล์มที่มีลักษณะโค้งอยู่ด้านหลังของกล้อง ทำให้การบันทึกภาพออกมาดูเป็นภาพที่มีลักษณะยาวในแนวระดับ

8.10 กล้องถ่ายรูปแบบจาน (Disk) เป็นกล้องถ่ายรูปที่บันทึกภาพลงบนแผ่นแม่เหล็กแทนการบันทึกลงบนฟิล์มถ่ายรูป เมื่อต้องการดูภาพก็สอดแผ่นแม่เหล็กลงในเครื่อง จะทำให้เห็นภาพบนจอโทรทัศน์ ซึ่งเป็นภาพนิ่งและสามารถพิมพ์เป็นแผ่นได้ นอกจากนี้กล้องชนิดนี้ยังนำไปใช้กับการส่งภาพถ่ายเหตุการณ์ จากจุดหนึ่งเข้ายังโรงพิมพ์เพื่อพิมพ์ภาพข่าวลงในหนังสือพิมพ์ โดยส่งภาพไปตามสายโทรศัพท์ได้ ในปัจจุบันนี้ผู้ผลิตได้คิดค้นและออกแบบให้กล้องถ่ายรูปมีลักษณะการใช้ง่าย สะดวกสบาย และใช้ได้อย่างรวดเร็ว โดยผู้ใช้อาจไม่ต้องมีความรู้ในด้านการถ่ายภาพมากมาย ก็สามารถใช้กล้องได้อย่างดีบันทึกภาพได้ตามต้องการและภาพมีคุณภาพ

ดังนั้นกล้องจึงทำงานแบบอัตโนมัติในการปรับหน้ากล้องปรับระดับชัตเตอร์ตามสภาพของแสงที่ถ่าย เช่น กล้องโกดัก อินสตาเมติด (Kodak Instamatic) กล้องอักฟา แรบปิด (Agfa Rapid) Argus, Minox BL, Yashica Atoron และอีกหลายๆ ยี่ห้อให้ผู้ใช้ได้เลือกใช้ถ่ายรูปตามความต้องการ กล้องอัตโนมัติบางชนิดสามารถบอกวัน เดือน ปี หรือแม้กระทั่งเวลาในการบันทึกภาพนั้นๆ ด้วย กล้องชนิดนี้เหมาะมากสำหรับการนำมาใช้ เพื่อเก็บข้อมูลทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นอกจากจะบอกรายละเอียดต่างๆ ดังกล่าวแล้วยังใช้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ถ้าแสงไม่พอที่จะพอที่จะถ่ายรูปก็สามารถเปิดไฟแฟลชได้โดยอัตโนมัติอีกด้วย

ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีประเภทชิป (chip) มาใช้แทนฟิล์มถ่ายภาพและได้ภาพประเภทดิจิตอล (Digital) ที่สามารถโหลด (load) เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วพิมพ์ (print) หรือนำไปใช้กับงานสื่อประสม (Multimedia) อื่นๆ ได้
ขอบคุณที่มา : wikipedia.org

3

ประกาศราคาไทยอย่างเป็นทางการ Sigma MC-11, 30mm F1.4 และ 50-100mm F1.8

1

Sigma MC-11 Converter ราคาเปิดตัว 10,900 บาท

Sigma MC-11 Converter เมาท์แปลงที่ทำให้สามารถนำเลนส์ Sigma เมาท์ Canon หรือเมาท์ Sigma SA มาใช้กับกล้อง Sony E โดยรอบรับทั้งเซนเซอร์ Full Frame และ APS-C ทาง Sigma กล่าวว่าการใช้ MC-11 ยังให้ระบบโฟกัสเร็วและแม่นรวมถึงระบบกันสั่นในบอดี้กล้องหรือในเลนส์ก็ยังสามารถทำงานได้ โดยที่ตัวเมาท์จะมีไฟ LED ที่คอยแจ้งว่าเลนส์สามารถทำงานได้สมบูรณ์หรือไม่

2

Sigma 50-100mm F1.8 DC HSM Art ราคาเปิดตัว 39,900 บาท

50-100mm F1.8 DC HSM Art ออกแบบมาสำหรับกล้องเซนเซอร์ APS-C ให้ระยะเทียบเท่า 75-150mm ในระบบ 35mm รูรับแสงกว้าง F1.8 ตลอดช่วงใบเบลดไดอะแฟรม 9 ใบ ใช้ชิ้นเลนส์ 21 ชิ้น 15 กลุ่ม เป็นชิ้นเลนส์พิเศษ FLD 3 ชิ้นและ SLD 1 ชิ้น เมาท์ที่จะมีจำหน่ายคือ Nikon, Canon และ Sigma

3

Sigma 30mm F1.4 DC DN Contemporary ราคาเปิดตัว 11,900 บาท

หากในชื่อมีตัวอักษร DN แน่นอนว่านี่คือเลนส์สำหรับกล้อง Mirrorless ครับและเป็นเลนส์ F1.4 สำหรับ Mirrorless ตัวแรกของ Sigma ด้วย ตัวเลนส์จะมีวางขายในเมาท์ Sony E และ Micro Four Third

ขอบคุณที่มา www.zoomcamera.net

1

ไขข้อข้องใจ ประกันคงกระพัน 3ปี ดียังไง คุ้มแค่ไหน

การรับประกันสินค้าเป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญที่ทาง ZoomCamera ให้ความสำคัญมาโดยตลอด สินค้าทุกชิ้นจะมีการรับประกันจากตัวแทนจำหน่ายหรือจากทาง ZoomCamera มาด้วยเสมอ แต่หลายๆคนคงอยากได้ความอุ่นใจที่ยาวกว่านั้น หรือคุ้มครองแบบพิเศษสุดๆ ประกันคงกระพันของเราตอบโจทย์นี้ได้สุดๆยังไง เราจะมาอธิบายแบบละเอียดๆให้กระจ่างกันครับ

1

ประกันคงประพัน 3 ปี คืออะไร ยังไง

ก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่าบริการนี้เป็นบริการของบริษัทอลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์ (Allianz Global Assistance) ในเครือประกันอลิอันซ์นั่นแหละครับ โดยที่ทาง zoomcamera ร่วมกำหนดความคุ้มครองเองเพื่อให้โดนใจคนใช้กล้องมากที่สุด ดังนั้นบริการแบบเดียวกันนี้จึงมีที่เราที่เดียวครับ ที่อื่นอาจมีคล้ายๆกันแต่ขอบเขตความคุ้มครองจะน้อยกว่า การซื้อประกันก็เหมือนกับการซื้อประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ คือจะมีกรรมธรรม์ให้เป็นหลักฐาน และหากเกิดเหตุไม่คาดฝันกับกล้องเราและต้องการใช้สิทธิ์ก็ติดต่อไปที่ศูนย์บริการลูกค้าบริษัท AGA โดยตรงเองได้เลยครับ

ซื้อร่วมกับสินค้าอะไรได้บ้าง

ประกันคงกระพัน 3 ปี สามารถซื้อเพิ่มไปพร้อมกับสินค้าประเภทกล้องและเลนส์เท่านั้น ได้ทั้งประกัน zoomcamera และประกันศูนย์ครับ โดยจะคุ้มครองตัวกล้อง เลนส์ในชุด และเลนส์ที่ซื้อเพิ่มไป ไม่รวมถึงอุปกรณ์ในกล่องและของแถมต่างๆนะครับ ตอนนี้ยังไม่สามารถซื้อร่วมกับสินค้าอื่นๆนอกจากกล้องและเลนส์ได้ครับ

คงกระพันยังไง คุ้มครองอะไรบ้าง

ที่เรียกว่าคงกระพัน เพราะความคุ้มครองทั้งหมดเรียกได้ว่าครอบคลุมแทบทุกอย่างที่จะเกิดกับกล้องซักตัวได้เลยทีเดียว แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

 • ความคุ้มครองปกติ คือความคุ้มครองที่ขยายต่อจากการรับประกันจากผู้ผลิตหรือผู้ขาย อันนี้เหมือนกับประกันกล้องเลนส์ที่มีมาอยู่แล้ว 1 หรือ 2 ปี แต่ขยายเพิ่มให้ครบ 3 ปี ไม่ว่าจะเป็นประกัน zoomcamera หรือประกันศูนย์ก็ได้ครับ โดยที่ในปีแรกก็รับประกันโดยร้านหรือศูนย์ ส่วนปีที่ 2-3 ก็รับประกันโดยอลิอันซ์ โดยที่ทางอลิอันซ์จะดำเนินการส่งบริการมาตรฐานให้อีกที
 • ความคุ้มครองเพิ่มเติมพิเศษ อันนี้จะคุ้มครองส่วนที่ประกันปกติไม่มีให้ ประกอบด้วยความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ 5 อย่าง ได้แก่
  • อุบัติเหตุ แตกหัก ตกหล่น
  • ความเสียหายจากน้ำ ตกน้ำ น้ำสาด
  • ฟ้าผ่าและไฟฟ้าลัดวงจร
  • โจรกรรม (ในที่พักอาศัยโดยมีร่องรอยงัดแงะ)
  • ไฟไหม้

และที่สำคัญ เราเป็นรายเดียวที่คุ้มครองให้ยาวตั้งแต่ซื้อวันแรกไปจนครบ 3 ปีเต็มเลย

ราคาเท่าไหร่ ซื้อยังไง

ประกันคงกระพันตัวนี้ สามารถซื้อเพิ่มโดยคิดราคา 8% จากมูลค่าสินค้าที่ต้องการคุ้มครอง อย่างเช่น ซื้อกล้อง 20000 บาท ก็คิดเป็น 1600 บาท โดยที่ชำระรวมกับค่าสินค้าพร้อมกันเลย และไม่สามารถซื้อเพิ่มทีหลังได้นะครับ อันนี้ลูกค้าหลายท่านก็อยากเก็บไปคิดก่อน แต่ก็ต้องขออภัยจริงๆครับเพราะเงื่อนไขของบริษัทประกันกำหนดมาแบบนี้เลย

ถ้ากล้องเลนส์เสีย จะดำเนินการส่งซ่อมยังไง

หากกล้องหรือเลนส์เสียหายในช่วงระยะเวลารับประกันปกติ ก็ดำเนินการส่งซ่อมกับตัวแทนจำหน่ายที่รับประกันซึ่งอาจเป็นประกันร้านซูม หรือประกันศูนย์ แต่หากอยู่ในช่วงปีที่ 2-3 หรือเป็นความเสียหายจากอุบัติเหตุ ทางบริษัทอลิอันซ์ก็จะดำเนินการส่งซ่อมกับทางศูนย์บริการมาตรฐานและจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายเอง

ลูกค้าที่ซื้อประกันจะได้รับกรรมธรรม์และหมายเลขติดต่อศูนย์บริการ AGA สามารถโทรสอบถามขั้นตอนได้ โดยเจ้าหน้าที่อาจแนะนำให้เข้าไปร้านสาขา หรือศูนย์บริการที่สะดวก และทางอลิอันซ์จะเข้ามารับเครื่องเพื่อนำส่งศูนย์ซ่อมต่อไป ระหว่างการซ่อม ลูกค้าสามารถติดตามสถานะการซ่อมได้ที่หมายเลขศูนย์บริการ AGA โดยตรง

มีเงื่อนไขหรือข้อยกเว้นอะไรมั้ย

มีครับ ลองดูแผนภาพข้างล่างก่อน

2

ความคุ้มครองของประกันคงกระพันจะมีจำกัดวงเงินมูลค่าชดเชยตามตารางครับ

 • ปีแรก(หรือปีที่สองสำหรับบางแบรนด์) จะไม่อยู่ในส่วนของการรับประกันนี้ เพราะยังมีการรับประกันจากร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายอยู่ ยกเว้นความเสียหายจากอุบัติเหตุ 5 อย่าง จะคุ้มครองให้ไม่เกิน 80% ต่อการเคลมแต่ละครั้ง แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ในปีที่ 2 หากมีการเสียหาย ไม่ว่าจากตัวสินค้าเอง หรือจากการตกหล่น ตกน้ำ ฯลฯ ลูกค้าสามารถส่งเคลมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยมูลค่าการซ่อมแต่ละครั้งไม่เกิน 70% ของมูลค่าสินค้า
 • ส่วนในปีที่ 3 จะคุ้มครองไม่เกิน 60%
 • หากค่าซ่อมครั้งใด

ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ

 • ซื้อกล้องมาใหม่ๆ ราคา 25000 จ่ายค่าทำประกันคงกระพันไป 2000 บาท
 • ใช้ไปได้ 6 เดือน เดินๆอยู่ หูสายคล้องกล้องหลุด กล้องและเลนส์ตกพื้น ! — สบายใจได้ ส่งเคลมครั้งที่ 1 รับผิดชอบสูงสุด 20000 บาท (80% ของราคากล้อง)
 • ใช้มาปีกว่าไม่มีเกเร วันก่อนไปเที่ยวทะเล ทำกล้องหลุดมือตกน้ำ ! — สบายใจได้ ส่งเคลมครั้งที่ 2  รับผิดชอบสูงสุด 17500 บาท (70% ของราคากล้อง)
 • ใช้มา 2 ปีกว่าอยู่ดีๆกล้องก็ขึ้น Error01 ใช้งานไม่ได้ ! — สบายใจได้ ส่งเคลมครั้งที่ 3  รับผิดชอบสูงสุด 15000 บาท (60% ของราคากล้อง)
 • อีกเดือนเดียวจะครบ 3 ปี กล้องหลุดมือตกจากชั้น 2 แตกกระจาย ซ่อมไม่ได้ ! — สบายใจได้ ส่งเคลมครั้งที่ 4 หากศูนย์ฯแจ้งว่าซ่อมไม่ได้ หรือค่าซ่อมแพงมาก ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะซ่อมโดยให้ทางประกันจ่ายสูงสุด 15000 บาท (60% ของราคากล้อง) และลูกค้าจ่ายเพิ่มส่วนที่เหลือ หรือจะเลือกไม่ซ่อมและขอรับความคุ้มครองคืนเป็นเงิน 15000 บาทแทน
 • แอบกระซิบว่า กล้องอายุ 3 ปี ราคาขายต่อจริงๆยังไม่ถึง 60% เลยด้วยซ้ำไปครับ ^^ แต่นี่ได้เงินคืนมาเต็มๆ 60% และได้ซ่อมไปรวม 3 ครั้งฟรีๆ ไม่คุ้มก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วครับ

หากยังสงสัยประเด็นไหน สามารถสอบถามได้ที่ zoomcamera ทุกสาขา หรือ facebook : zoomcamera ได้ตลอดครับผม

ขอบคุณที่มา http://www.zoomcamera.net/

2

เปิดตัว Panasonic Lumix DMC-GF8 จัดฟีเจอร์ Selfie มาเต็ม

1

ขา Selfie ถูกใจกันแน่นอน Panasonic เปิดตัวกล้อง Lumix DMC-GF8 แทนที่รุ่น GF7 เดิม ทางด้าน Hardware นั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลองะไรมากนักครับบอดี้ภายนอกดูแล้วแยกความต่างแทบไม่ออก ใช้เซนเซอร์ Four Third 16 ล้านพิกเซลตัวเดียวกับ GF7 ชิป Venus Engine, จอพับขึ้น 180 องศา, วิดีโอ Full HD 1080p 60fps, Wi-Fi ในตัว รวมถึงฟีเจอร์เจ๋งด้านการถ่าย Selfie อย่างเช่น Soft Skin, Slimming, Defocusing ใน GF7 ก็ถูกยกมาใส่ใน GF8 เช่นกัน

แต่ Panasonic ได้พัฒนาลูกเล่น Software ภายในให้ Selfie ได้ดีขึ้นด้วยฟีเจอร์ใหม่ Beauty Retouch ที่ให้เราจำลองใส่ Make-up เข้าไปได้(หลังจากถ่ายแล้ว)

 • Aesthetic Retouch ปรับความใสเคลียร์ของผิว, ปรับความขาวของฟัน
 • Make-up Retouch สามารถเลือกสีริมฝีปาก, แก้ม, eye-shadow

Panasonic Lumix DMC-GF8

  • เซนเซอร์ Live MOS ขนาด Four Third ความละเอียด 16 ล้านพิกเซล
  • ชิปประมวลผล Venus Engine
  • ISO 200-25600 ขายายได้ถึง ISO 100
  • ระบบโฟกัส Contrast Detection 23 จุด มี Face/Eye Detection AF และ Low Light AF
  • ระบบโฟกัสรองรับ 240fps (กล้องและเลนส์จะส่งข้อมูลระหว่างกันเพื่อประมาวลผลด้วยความเร็ว 240 ภาพต่อวินาที)
  • ถ่ายภาพต่อเนื่อง 5.8 ภาพต่อวินาที(AFS) 5 ภาพต่อวินาที(AFC, 1 Area AF) 4 ภาพต่อวินาที(AF Tracking)
  • ความเร็วชัตเตอร์แบบกลไก 1/500 วินาที
  • ความเร็วชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 1/16000 วินาที
  • ความเร็วชัตเตอร์ Flash X Sync 1/50 วินาที
  • จอแสดงผล Touchscreen ขนาด 3.0 นิ้วความละเอียด 1,040,000 พิกเซล พับขึ้นได้ 180 องศา
  • โหมด Self Shot จะทำงานทันทีเมื่อพลิกจอขึ้นถ่ายตัวเอง(ตินิดนึงตรงที่ถ้าไม่พลิกจอ…ใช้ไม่ได้ซะงั้น 0_0)
  • บันทึกวิดีโอ Full HD 1920×1080 เฟรมเรต 60p, 50p ฟอร์แมต AVCHD, MP4 พร้อมบันทึกเสียงแบบ Stereo
  • มีโหมด Snap Movie บันทึกวิดีโอเป็นคลิปสั้นๆ 2, 4, 6, 8 วินาที
  • มี Time Lapse Shot และ Stop Motion Animation
  • มี Creative Control มีเอฟเฟคต่างๆ Retro, Soft Focus, Expressive, High Key, Toy Effect, ฯลฯ สามารถใช้ร่วมกับ Self Shot ได้
  • มี Silent Mode เปิดแล้วกล้องจะทำตัวให้เงียบที่สุดใช้ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ปิดไฟช่วยโฟกัสและแฟลช
  • มี Wi-Fi ในตัว (IEEE 802.11 b/g/n)
  • แฟลชในตัว Guide Number 5.8
  • แถมฟรีพื้นที่ 100GB บน Google Drive(ในไทยต้องรอการยืนยันทางพานาไทยอีกทีนะครับ)
  • น้ำหนัก 266 กรัม
  • ราคาเปิดตัว AU$699 หรือประมาณ 17,900 บาท

4

5

3

2

ขอบคุณที่มา http://www.zoomcamera.net/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87/Panasonic-announce-GF8.html

 

1

Nikon Coolpix Digital Camera Multi Language Brand New รุ่น P610 – Red

1 2

Nikon Coolpix Digital Camera Multi Language Brand New รุ่น P610 – Red

Features
The COOLPIX P610 boasts a remarkable 60x optical zoom NIKKOR ED glass lens and 120x Dynamic Fine Zoom capable of reaching awe-inspiring distances. Ready to shoot amazing wide-angle shots or sports from afar, this powerful super-zoom camera combines a 16-megapixel CMOS sensor and a high performance Autofocus (AF) system to help capture detailed images and sharp Full HD video.

The camera features both a built-in electronic viewfinder and a 3-inch Vari-angle LCD, both boasting 921k dot resolution display to help users easily compose the perfect image from any angle. Users can shoot above a crowd at a concert or get low to capture breathtaking video from a different perspective. For those looking to inspire and enhance their creativity even further, the P610 sports user-friendly and fun features like filter effects, special effects, picture controls and a macro mode.

Additionally, users can shoot Full HD video with stereo audio recording or create a stunning time-lapse video using the camera’s new Time Lapse feature. The new COOLPIX P610 is the ideal long zoom option for photographing sports from afar in stunning clarity, thanks to 7 frames per second shooting (full resolution) and 5-stop Dual Detect Optical VR image stabilization which helps minimize the effects of camera shake.

ข้อมูลจำเพาะของ Nikon Coolpix Digital Camera Multi Language Brand New รุ่น P610 – Red

รายการสินค้าในกล่อง

 • Nikon Coolpix Digital Camera Multi Language Brand New รุ่น P610 – Red
 • 1X Rechargeable Battery
 • 1X AC Adapter
 • 1X Strap
 • 1X Lens Cap
 • 1X USB Cable
คุณสมบัติทั่วไป
SKU NI725ELAR1FSANTH-1198573
รูรับแสง (f/ จำนวน) 0.0
Care label สินค้านำเข้า/ IMPORTED
CPU Speed (GHz) 0.00
ขนาดหน้าจอ 3.0
Energy rating (stars) 0.0
เพศ Unisex
ขนาดฮาร์ดดิสก์ (GB) 0.0
เมกะพิกเซล 16.0
โมเดล Coolpix P610 Red Digital Camera Multi Language Brand New
Optical Sensor Resolution (เมกะพิกเซล) 0.0
ออฟติคอลซูม 60.0
การรับประกันสินค้า No WarrantyNo Warranty Provided
Weight (kg) 2
Type of Battery แบตเตอรี่ชาร์จได้ ชนิด Li-ions

ราคา 13,100 บาท

ขอบคุณที่มา http://www.lazada.co.th/nikon-coolpix-digital-camera-multi-language-brand-new-p610-red-795016.html

1

Nikon Coolpix A10 (Silver) (ประกันศูนย์)

1

จับภาพคุณที่ต้องการ เพลิดเพลินกับประสบการณ์การถ่ายภาพในรูปแบบใหม่ในแบบที่คุณต้องการ ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียวกับ Nikon Coolpix A10 (Silver) บันทึกทุกอารมณ์แห่งชีวิตพร้อมรายละเอียดที่คมชัด ด้วยเซ็นเซอร์ภาพ 16.1 ล้านพิกเซล การซูมแบบออพติคอล 5x และคุณลักษณะอันชาญฉลาดมากมาย จะนำความตื่นเต้นและความสุขของการถ่ายภาพมาสู่ปลายนิ้วของคุณ ส่วนผสมที่ลงตัวของความสนุกและฟังก์ชั่นการใช้งาน

คุณสมบัติเด่น

ชัดเจนทุกความทรงจำ
Nikon Coolpix A10 (Silver) พิกเซลใช้งานจริง 16.1 ล้านพิกเซล คุณจึงสามารถถ่ายภาพหมู่ได้ครอบคลุมครบทุกคน นอกเหนือจากการตั้งค่าอัตโนมัติ ค่าความไวแสง (ISO) ยังสามารถปรับได้ด้วยตนเองระหว่าง ISO 80 และ 1600 พร้อมด้วยหน้าจอแสดงผลที่สว่างสดใสขนาด 6.7 ซม. (2.7 นิ้ว) จอภาพ TFT LCD ให้ภาพที่คมชัดไม่ว่าคุณจะถ่ายภาพหรือดูภาพถ่าย

โหมดอัตโนมัติ
Nikon Coolpix A10 (Silver) มอบความเรียบง่ายให้คุณเพลิดเพลินกับภาพถ่ายและวิดีโอ มาพร้อมโหมดอัตโนมัติช่วยให้คุณแค่เพียงเปิดกล้องและเริ่มถ่ายภาพ ในขณะที่กล้องจะเลือกโหมดสำเร็จรูปที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติ เพื่อสร้างภาพถ่ายที่สมบูรณ์แบบ มีเลนส์ซูมแบบออพติคอล 5x ที่จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่า คุณจะไม่อยู่ห่างจากภาพที่คุณถ่ายเกินไป บันทึกภาพคนที่คุณรักด้วยวิดีโอความละเอียดระดับ HD 720p

คล่องตัวและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
Nikon Coolpix A10 (Silver) มีน้ำหนักเบาและใช้งานง่ายด้วยความหนาเพียง 28.9 มม. และหนักประมาณ 160 ก. (รวมแบตเตอรี่และการ์ดหน่วยความจำ) ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ AA ที่มีจำหน่ายทั่วไป คุณจึงเดินทางไปพร้อมกล้องนี้ได้ โดยไม่ต้องกังวลว่าแบตเตอรี่จะหมด

ข้อมูลจำเพาะ
– พิกเซลใช้งานจริง16.1 ล้านพิกเซล (การประมวลผลภาพอาจลดจำนวนพิกเซลใช้งานจริงลง)
– เซ็นเซอร์ภาพชนิด 1/2.3 นิ้ว, CCD พิกเซลทั้งหมด: ประมาณ 16.44 ล้านพิกเซล
– เลนส์เลนส์ NIKKOR ซูมแบบออพติคอล 5x
– ทางยาวโฟกัส4.6 ถึง 23.0 มม. (มุมมองภาพเทียบเท่าเลนส์ 26 ถึง 130 มม. ในฟอร์แมต 35 มม. [135])
– ค่ารูรับแสงสูงสุดf/3.2 ถึง 6.5
– โครงสร้าง6 ชิ้นเลนส์แบ่งเป็น 5 กลุ่ม
– กำลังขยายสำหรับการซูมแบบดิจิตอล สูงสุด 4x (มุมมองภาพเทียบเท่าเลนส์ประมาณ 520 มม. ในฟอร์แมต 35 มม. [135])

 
– ระบบลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ภาพยนตร์)
– ระบบลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ภาพนิ่ง)
– ระบบโฟกัสอัตโนมัติ AF แบบตรวจจับคอนทราสต์
– ช่วงการโฟกัส [W]: ประมาณ 50 ซม. (1 ฟุต 8 นิ้ว) ถึงระยะอินฟินิตี้ [T]: ประมาณ 80 ซม. (2 ฟุต 8 นิ้ว) ถึงระยะอินฟินิตี้ โหมดมาโคร: ประมาณ 10 ซม. (4 นิ้ว) (ที่ตำแหน่งช่วงซูมมุมกว้าง) ถึงระยะอินฟินิตี้ (ระยะทั้งหมดวัดจากศูนย์กลางของพื้นผิวด้านหน้าของเลนส์)
– การเลือกพื้นที่โฟกัส กลาง, ตรวจจับใบหน้า
– ขนาดจอภาพ 6.7 ซม. (2.7 นิ้ว) ในแนวทแยง
– ความละเอียดจอภาพ ประมาณ 230,000 จุด, TFT LCD พร้อมฟังก์ชั่นปรับความสว่าง 5 ระดับ
– การครอบคลุมการมองเห็นภาพ (โหมดถ่ายภาพ) ประมาณ 98% แนวนอน และ 98% แนวตั้ง (เทียบกับภาพจริง)
– การครอบคลุมการมองเห็นภาพ (โหมดการแสดงภาพ) ประมาณ 100% แนวนอน และ 100% แนวตั้ง (เทียบกับภาพจริง)
– สื่อบันทึกข้อมูล SD/SDHC/SDXC, หน่วยความจำภายใน (ประมาณ 17 MB), การ์ดหน่วยความจำ (128 GB หรือน้อยกว่า)
– ระบบไฟล์ ตามมาตรฐาน DCF และ Exif 2.3

 
– ภาพนิ่ง: ภาพยนตร์ JPEG: AVI (วิดีโอ: ตามมาตรฐาน Motion JPEG, เสียง: โมโน PCM)
– ขนาดภาพ (พิกเซล) 16M (สูง) [4608 x 3456 (ดี)] 16M [4608 x 3456] 8M [3264 x 2448] 4M [2272 x 1704] 2M [1600 x 1200] VGA [640 x 480] 16:9 [4608 x 2592]
– ค่าความไวแสง (ISO) (ความไวแสงเอาท์พุตมาตรฐาน) ISO80 ถึง 1600
– ระบบวัดแสง เฉลี่ยทั้งภาพ, เน้นกลางภาพ (การซูมแบบดิจิตอลต่ำกว่า 2x), เฉพาะจุด (การซูมแบบดิจิตอล 2x หรือมากกว่า)
– ค่าแสงโปรแกรมอัตโนมัติ และการชดเชยแสง (–2.0 ถึง +2.0 EV ปรับขั้นละ 1/3 EV)
– ชัตเตอร์แบบแมคคานิกและแบบอิเล็กทรอนิกส์ชนิด charge-coupled
– ความไวชัตเตอร์ 1/2000 – 1 วินาที, 4 วินาที (โหมดสำเร็จรูปการแสดงดอกไม้ไฟ)
– การตั้งเวลาถ่าย ประมาณ 10 วินาที
– ประเภท การเลือกฟิลเตอร์ ND ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (–2.7 AV)
– ช่วง 2 ขั้น (f/3.2 และ f/8 [W])
– แฟลชในตัวกล้อง มี
– ช่วง (ค่าประมาณ) (ค่าความไวแสง (ISO): อัตโนมัติ) [W]: 0.5 ถึง 3.6 ม. (1 ฟุต 8 นิ้ว ถึง 11 ฟุต) [T]: 0.8 ถึง 1.7 ม. (2 ฟุต 8 นิ้ว ถึง 5 ฟุต 6 นิ้ว)
– การควบคุม แฟลชอัตโนมัติ TTL พร้อมแฟลชนำ
– ช่องต่อสาย USB USB ความเร็วสูง, รองรับ Direct Print (PictBridge) นอกจากนี้ยังใช้เป็นช่องต่อส่งข้อมูลเสียง/ภาพได้ด้วย (สามารถเลือกเป็น NTSC หรือ PAL สำหรับการส่งข้อมูลวิดีโอ)
– แหล่งพลังงาน แบตเตอรี่อัลคาไลน์ LR6/L40 (ขนาด AA) สองก้อน แบตเตอรี่ลิเธียม FR6/L91 (ขนาด AA) สองก้อน แบตเตอรี่นิเกิลเมทัลแบบรีชาร์จ EN-MH2 สองก้อน (มีจำหน่ายแยก) อะแดปเตอร์ AC EH-65A (มีจำหน่ายแยก)
– อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ในการถ่ายภาพนิ่ง ประมาณ 200 ภาพเมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ {sup(*1)} ประมาณ 730 ภาพเมื่อใช้แบตเตอรี่ลิเธียม {sup(*1)} ประมาณ 500 ภาพเมื่อใช้แบตเตอรี่ EN-MH2 {sup(*1)}
– อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ในการบันทึกภาพยนตร์ (อายุการใช้งานของแบตเตอรี่จริงสำหรับการบันทึก) ประมาณ 1 ชม. 25 นาที เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ {sup(*1)}{sup(*2)} ประมาณ 4 ชม. 15 นาที เมื่อใช้แบตเตอรี่ลิเธียม {sup(*1)}{sup(*2)} ประมาณ 2 ชม. 40 นาที เมื่อใช้แบตเตอรี่ EN-MH2 {sup(*1)}{sup(*2)}
– ช่องต่อขาตั้งกล้อง 1/4 (ISO 1222)
– ขนาด (กว้างxสูงxลึก) ประมาณ 96.4, x59.4, x28.9 มม. (3.8, x2.4, x1.2 นิ้ว)
– น้ำหนัก ประมาณ 160 ก. (5.7 ออนซ์) (รวมแบตเตอรี่และการ์ดหน่วยความจำ SD)
– อุณหภูมิ 0°C ถึง 40°C (32°F ถึง 104°F)
– ความชื้น 85% หรือน้อยกว่า (หยดน้ำไม่จับตัว)3

 

ข้อมูลจำเพาะของ Nikon Coolpix A10 (Silver) (ประกันศูนย์)

รายการสินค้าในกล่อง

 • Nikon Coolpix A10 (Silver) ,สายคล้องกล้อง ,แบตเตอรี่อัลคาไลน์ LR6/L40 (ขนาด AA)(2 ก้อน) (แบตเตอรี่ที่มีมาให้นั้นสำหรับทดลองใช้งานเท่านั้น)
คุณสมบัติทั่วไป
SKU NI725ELAA2QIKLANTH-5923633
สี Silver
เพศ Unisex
Size (cm) 9.64×5.94×2.89
การรับประกันสินค้า ประกันศูนย์ Nikon 1 ปี
Weight (kg) 0.1

 

 

ราคา 2,150 บาท

 

ขอบคุณที่มา http://www.lazada.co.th/nikon-coolpix-a10-silver-4596357.html

sony

เปรียบเทียบสินค้า Sony Cybert Shot 20.1MP DSC-W810/S – Silver

sony

Sony Cybert Shot 20.1MP DSC-W810/S – Silver
Product Details
กล้องCyber-shot W Seriesความละเอียด20.1ล้านพิกเซล ซูมเลนส์ได้6เท่า(สีดำ),เก็บทุกภาพด้วยกล้องDSC-W810/Sที่พร้อมให้คุณเติมเต็มแกลอรี่ภาพถ่ายแห่งความทรงจำของคุณด้วยความละเอียดสูงสุดที่20.1ล้านพิกเซล สำหรับการถ่ายทอดรายละเอียดความคมชัดระดับสูงในการเดินทางครั้งต่อไป พร้อมด้วยฟังก์ชั่นใหม่Party Modeที่ช่วยให้คุณถ่ายภาพอันน่าประหลาดใจในที่แสงน้อยได้ อีกทั้งยังมีน้ำหนักเบาและกระทัดรัด

บรรจุด้วยเลนส์ถ่ายมุมกว้าง ขนาด26มม.พร้อมการซูมเชิงแสงขนาด6x,ทำให้คุณสามารถเก็บช่วงเวลาที่มีความพิเศษได้โดยไม่ต้องเปลืองแรง,ระยะโฟกัสของMacroที่5ซม.กล้องW810 ทำให้คุณสามารถถ่ายภาพวัตถุในระยะใกล้ได้ถึง5ซม.(2นิ้ว)ที่ปลายด้านมุมกว้างของเลนส์ และ55ซม.(22นิ้ว)ที่ด้านถ่ายภาพจากระยะไกลของสิ่งของ

Beauty Effect
เอฟเฟคอันสวยงามจะช่วยตบแต่งให้กับภาพถ่ายของคุณ ด้วยโหมดBeauty Effectแบบใหม่ ที่จะอนุญาตให้คุณเปลี่ยน รูปลักษณ์ของสีผิว ดวงตา และฟันของคุณ บอกลาสิวหรือผิวที่ไม่สวย เพื่อได้ภาพที่สมบูรณ์แบบในทุกช็อตของการถ่าย โดยไม่จำเป็นต้องทำการแก้ไขภาพของคุณในเครื่องคอมพิวเตอร์อีก
Sweep Panorama 360องศา
ทำให้การถ่ายภาพPanoramicของคุณดูดีมีความสง่างามมากขึ้น คุณสามารถเลือกได้จากทั้ง3โหมด ของSweep Panorama – Standard, Wide,หรือโหมดใหม่360องศา-ที่จะทำให้คุณถ่ายภาพทั้งหมดได้ด้วยการถ่ายที่น่าตื่นเต้นเพียงครั้งเดียว

ข้อมูลจำเพาะของ Sony Cybert Shot 20.1MP DSC-W810/S – Silver

รายการสินค้าในกล่อง

 • Sony Cybert Shot 20.1MP DSC-W810/S (Silver), Rechargeable Battery AC Adaptor, Multi USB cable, Instruction Manual, AC Power Cord, SF8N4, LCS-BDG, รับประกัน 1 ปี
คุณสมบัติทั่วไป
SKU SO911ELADVVZANTH-649519
Buyer Protection details รับประกันศูนย์1ปี
สี SILVER
ขนาดหน้าจอ 2.7
เพศ Unisex
เมกะพิกเซล 20.1
โมเดล DSC-W810/S
ออฟติคอลซูม 6.0
Size (cm) 8.19 x 13.43 x 16.2
การรับประกันสินค้า 1 Year warranty
Weight (kg) 0.43
Capacity (GB) 8
Type of Battery แบตเตอรี่ชาร์จได้ ชนิด Li-ions

 

ขอบคุณที่มา www.lazada.co.th

เช็คราคาสินค้า กล้องดิจิตอล Canon EOS M3

iPhone6S

รายละเอียดเกี่ยวกับ กล้องดิจิตอล Canon EOS M3

 กล้องดิจิตอลเปลี่ยนเลนส์ได้ เล็ก ประสิทธิภาพเต็มพลังระดับ DSLR

กล้องดิจิตอลเปลี่ยนเลนส์ได้ใหม่ล่าสุดในตระกูล Canon EOS เล็กกระทัดรัด แต่ประสิทธิภาพยอดเยี่ยมเทียบเท่ากล้อง Canon EOS DSLR ระดับมืออาชีพ เปลี่ยนเลนส์ได้ครบทุกช่วงทั้งเลนส์ในตระกูล EFM และเลนส์ในตระกูล EF ของกล้อง Canon EOS DSLR ที่มีให้เลือกมากกว่า 70 ชนิด ใช้งานสะดวกยิ่งขึ้นด้วยแฟลชในตัว พร้อม Wi-Fi และ NFC ในตัว ให้คุณสร้างสรรค์ภาพได้อย่าง อิสระสไตล์มืออาชีพ
-เซ็นเซอร์ CMOS ขนาดใหญ่แบบ APS-C ความละเอียดสูง 24.2 ล้านพิกเซล
-ออโต้โฟกัสใหม่ Hybrid CMOS AF III
-หน้าจอ LCD ระบบทัชสกรีน ปรับกางได้ 45 – 180 องศา
-มี WiFi และ NFC ในตัว
ใหม่ ออโต้โฟกัส Hybrid CMOS AF III โฟกัสคมชัด ฉับไว

ระบบโฟกัสอัตโนมัติความไวสูง Hybrid CMOS AF III จับโฟกัสอัตโนมัติรวดเร็วและแม่นยำ ทั้งโฟกัสใบหน้าบุคคลขณะถ่ายภาพนิ่ง หรือโฟกัสติดตามวัตถุขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหวรวดเร็วกว่าระบบ Hybrid CMOS AF แบบเดิมถึง 6.1 เท่า ถ่ายภาพแบบต่อเนื่องด้วยความเร็วสูงสุดถึง 4.2 เฟรมต่อวินาที ทั้งในแบบ JPEG และ RAW ซึ่งเทียบเท่ากับกล้อง Canon EOS DSLR รุ่นเริ่มต้น พร้อมระบบออโต้โฟกัสแบบ 49 จุด ครอบคลุมพื้นที่ถ่ายภาพทั้งเฟรม ให้คุณเก็บทุกรายละเอียดของภาพได้ครบถ้วน คมชัด

เลือกองค์ประกอบ สีสัน และอารมณ์ของภาพได้ตามต้องการ

เปลี่ยนรูปภาพธรรมดาให้โดดเด่นตามสไตล์ที่คุณชอบได้ง่ายๆ ด้วยโหมด Creative Assist ที่ให้คุณแต่งภาพหน้าชัด-หลังเบลอ เพิ่มโทนสีให้ดูเรียบเท่ สดใส อบอุ่นหรือโทนสีเย็นได้ตามต้องการ นอกจากนี้ ฟังก์ชั่น Creative Filter ยังช่วยให้คุณเพิ่มลูกเล่นให้กับภาพถ่ายด้วยเอฟฟเฟคท์สนุกๆ อย่างเช่น ฟิชอาย และ โมโนโครม พร้อมหน้าจอ LCD แบบสัมผัสที่ใช้งานง่าย และระบบ Hybrid Auto ที่ให้คุณร้อยเรียงคลิปต่างๆ เข้าด้วยกันกลายเป็นภาพยนตร์สั้นส่วนตัวได้แบบง่ายดาย

เปลี่ยนเลนส์ได้มากกว่า 70 รุ่น

กล้อง EOS M3 มาพร้อมเลนส์ EFM ให้เลือกใช้มากมาย รวมทั้งใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมของ Canon EOS DSLR ได้ด้วยทั้ง ช่องมองภาพอิเล็คทรอนิค แฟลชภายนอกในตระกูล Speedlite และยังใช้ร่วมกับเลนส์ EOS EF , EFS ได้มากกว่า 70 รุ่น เมื่อต่อเลนส์เมาท์อะแดปเตอร์

สำหรับผู้ที่สนใจ กล้องดิจิตอล Canon EOS M3  สามารถเช็คราคา  เปรียบเทียบราคาสินค้า  ราคาถูก ศึกษาดูรายละเอียดได้ที่  th.compare.asia

ขอบคุณที่มา:

http://th.compare.asia/blog/2015/11/24/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2-canon-eos-m3-%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94-%E0%B8%BF21490/

เปรียบเทียบราคากล้องถ่ายรูป Nikon Coolpix L840

Nikon Coolpix L840

รายละเอียดเกี่ยวกับ กล้องถ่ายรูป Nikon Coolpix L840

ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์แบบไม่หยุดนิ่งของคุณด้วย Nikon Coolpix L840 (Black) แถมฟรี Bag + SD ที่จะเปิดโลกแห่งการถ่ายภาพ และบันทึกภาพทุก Shot ทุกความทรงจำของคุณที่แสนตื่นเต้น มีคุณค่า ไม่ว่าคุณจะไป ณ ที่แห่งใดในโลกใบนี้ ด้วยฟังก์ชั่นในการทำงานที่ล้ำสมัย ที่เพียงปลายนิ้วจะทำคุณได้ภาพถ่ายที่สวยสมบูรณ์แบบ

คุณสมบัติเด่น

image

ไม่พลาดทุกช็อต
ด้วยฟังก์ชั่นโฟกัสอัตโนมัติล่วงหน้า (AF) คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดช็อตที่ต้องตัดสินใจฉับไว้อีกต่อไป กล้อง L840 สามารถถ่ายภาพด้วยโฟกัสที่คมชัดโดยอัตโนมัติแม้ในระหว่างการถ่ายภาพระยะใกล้หรือในสภาพแสงน้อย การถ่ายภาพที่งดงามนั้นง่ายดายด้วยกล้อง L840 เนื่องจาก AF ค้นหาเป้าหมายจะจับอยู่ที่วัตถุหลักโดยอัตโนมัติในขณะที่คุณจัดกรอบภาพ ในขณะที่ตัวเลือกโหมดอัตโนมัติจะประเมินสภาพแวดล้อมของคุณเพื่อเลือกโหมดสำเร็จรูปที่เหมาะสมที่สุด

image

แชร์ได้อย่างง่ายดาย
แชร์ภาพของคุณได้อย่างง่ายดายด้วย Wi-Fi® ในตัวที่ให้คุณสามารถเชื่อมต่อได้ในทันทีเพียงกดปุ่มๆ เดียว คุณยังสามารถแชร์ภาพถ่ายได้ด้วยการแตะกล้องกับอุปกรณ์อัจฉริยะที่มีระบบ NFC*1 เพียงดาวน์โหลดแอพ Wireless Mobility Utility*3 ฟรีบนอุปกรณ์ iOS หรือ Android เพื่อโอนย้ายภาพของคุณ เมื่อเชื่อมต่อแล้ว คุณจะยังสามารถดูว่ากล้องของคุณถ่ายอะไรมาบ้างผ่านทางอุปกรณ์อัจฉริยะสำหรับภาพเซลฟี่สนุกๆ และภาพกลุ่มที่น่าสนใจ

ปล่อยให้กล้องของคุณทำหน้าที่
ถ่ายภาพได้อย่างอิสระยิ่งกว่าเดิมด้วยจอภาพ TFT LCD แบบปรับเอียงได้ที่มีมุมมองกว้างขนาด 3.0 นิ้ว 921,000 จุด ให้มุมในการถ่ายภาพที่ยืดหยุ่น จอภาพยังมีการเคลือบสารกันแสงสะท้อน การเคลือบอะคริลิกกันลายนิ้วมือ การปรับความสว่าง และการแสดงผลแบบ Clear Color คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถดูจอภาพได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา

image

แต่งภาพของคุณให้งดงาม
ใส่ความเป็นตัวคุณด้วยโหมดภาพบุคคลอัจฉริยะที่ปรับปรุงใหม่ที่ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งรูปได้ในขณะถ่ายภาพ คุณยังสามารถดูดีที่สุดได้ด้วยคุณสมบัติ Glamour Retouch สำหรับการแก้ไขภายในระหว่างการแสดงภาพ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มคุณสมบัติสนุกใหม่ๆ ให้กับฟังก์ชั่นรีทัชต่างๆ ที่ให้ภายถ่ายที่ตื่นตาและน่าสนใจ เช่น เอ็ฟเฟ็กต์กระจกเงาและภาพบุคคล (สีหรือขาวดำ)

ข้อมูลจำเพาะ
– ประเภท: กล้องดิจิตอลคอมแพค
– พิกเซลใช้งานจริง : 16.0 ล้านพิกเซล (การประมวลผลภาพอาจลดจำนวนพิกเซลใช้งานจริงลง)
– เซ็นเซอร์ภาพ : ชนิด 1/2.3 นิ้ว CMOS; พิกเซลทั้งหมด: ประมาณ 16.76 ล้านพิกเซล
– เลนส์ : เลนส์ NIKKOR ซูมแบบออพติคอล 38x
– ทางยาวโฟกัส : 4.0–, 152 มม. (มุมมองภาพเทียบเท่าเลนส์ 22.5-855 มม. ในฟอร์แมต 35 มม. [135])
– ค่ารูรับแสงสูงสุด : f/3, –6.5
– โครงสร้าง : 12 ชิ้นเลนส์ แบ่งเป็น 9 กลุ่ม (เลนส์ ED 1 ชิ้น)
– กำลังขยายสำหรับการซูมแบบดิจิตอล : สูงสุด 4x (มุมมองภาพเทียบเท่าเลนส์ประมาณ 3420 มม. ในฟอร์แมต 35 มม. [135])
– ขนาดจอภาพ : 7.5 ซม. (3 นิ้ว) ในแนวทแยง
– ความละเอียดจอภาพ : จอภาพ TFT LCD มุมมองการมองเห็นกว้างความละเอียดประมาณ 921,000 จุด พร้อมการเคลือบสารกันแสงสะท้อนและการปรับความสว่าง 5 ระดับ เอียงลงได้ประมาณ 82° เอียงขึ้นประมาณ 90°
– ขนาด (กว้างxสูงxลึก) : ประมาณ 113.5, x78.3, x96.0 มม. (4.5, x3.1, x3.8 นิ้ว) (ไม่รวมเลนส์)
– น้ำหนัก : ประมาณ 538 ก. (1 ปอนด์ 3.0 ออนซ์) (รวมแบตเตอรี่และการ์ดหน่วยความจำ SD)

สำหรับผู้ที่สนใจกล้องถ่ายรูปรุ่น Nikon Coolpix L840  สามารถเช็คราคา  เปรียบเทียบราคาสินค้า  ศึกษาดูรายละเอียดได้ที่  th.compare.asia

ขอบคุณที่มา: http://www.lazada.co.th/nikon-coolpix-l840-black-bag-sd-789211.html

เปรียบเทียบราคากล้อง Canon EOS 7D Body

กล้อง Canon EOS 7D Body

รายละเอียดเกี่ยวกับ กล้อง Canon EOS 7D Body

กล้องดิจิตอลระดับท๊อปที่ใช้เซ็นเซอร์ภาพแบบ APS-C ออกมาคั่นระหว่าง 5D ซึ่งเป็นกล้องดิจิตอลที่ใช้เซ็นเซอร์ภาพแบบฟูลเฟรมและ 60D ที่เป็นกล้องระดับกลาง เพื่อรองรับการใช้งานในระดับมือออาชีพมากขึ้น โดดเด่นที่ความละเอียดสูงถึง 18 ล้านพิกเซล จากเซ็นเซอร์รับภาพ CMOS เพียบพร้อมฟังก์ชั่นการทำงานที่ก้าวหน้ามากมาย อาทิ ระบบโฟกัสออกแบบใหม่ ตอบสนองการใช้งานหลายรูปแบบ

กล้อง Canon EOS 7D Body

EOS 7D ใช้หน่วยประมวลผล Dual DIGIC 4 ทำงานได้อย่างรวดเร็ว และช่วยให้ถ่ายภาพต่อเนื่องได้เร็วถึง 8 ภาพต่อวินาที รวมทั้งมีไดนามิกเรนจ์กว้าง เก็บรายละเอียดในส่วนต่างๆได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังบันทึกวิดีโอคุณภาพ Full HD ปรับความไวแสงได้สูงถึง ISO12800 ช่วยให้ถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยได้เป็นอย่างดี รวมทั้งเมื่อต้องการความเร็วที่สูงขึ้น เพื่อหยุดการเคลื่อนไหว

EOS 7D มีระบบวัดแสงใหม่ iFCL อาศัยการประมวลผลจากจุดโฟกัส และสีสันของภาพด้วย โดยแบ่งพื้นที่การวัดแสงในเฟรมภาพเป็น 63 โซน พร้อมจุดโฟกัส 19 จุด ทำให้การวัดแสงแม่นยำ และให้สีสันที่ถูกต้อง

แฟลชป๊อบอัพของ EOS 7D สามารถใช้งานระบบ Wireless Flash ช่วยให้สร้างสรรค์ภาพที่สวยงามได้มากมาย และแสดงภาพถ่ายและข้อมูลต่างๆผ่านจอมอนิเตอร์แบบ Clear View II ช่วยให้มองภาพได้ชัดเจน

ชนิดกล้อง / Format Interchangeable lens camera
ขนาดภาพสูงสุด / Max resolution 5184 x 3456
ขนาดภาพ / Resolution 5184 x 3456, 3888 x 2592, 3456 x 2304, 2592 x 1728
สัดส่วนภาพ / Image ratio 3:02
ความละเอียดภาพ / Effective Pixel 18.0 megapixel
ความละเอียดเซ็นเซอร์ / Sensor 19.0 megapixel
ขนาดเซ็นเซอร์ / Sensor size 22.3 x 14.9 mm (3.32 cm²)
ความหนาแน่นพิกเซล / Pixel density 5.4 MP/cm²
ชนิดเซ็นเซอร์ / Sensor type CMOS
ความไวแสง / ISO Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800(H)
ระยะโฟกัส / Focal length  
เลนส์ซูม / Optical zoom
ดิจิตอลซูม / Digital zoom No
ระบบป้องกันภาพสั่นไหว / Image Stabilization No
ระบบโฟกัสอัตโนมัติ / Auto focus TTL-CT-SIR
แมนนวลโฟกัส / Manual Focus Yes
ระยะโฟกัสปกติ / Normal focus  
ระยะมาโครโฟกัส / Macro focus
สมดุลแสงขาว / White balance 6 positions, Kelvin & manual preset
รูรับแสง / Aperture
ความเร็วชัตเตอร์ช้าสุด / Min shutter 30 sec
ความเร็วชัตเตอร์สูงสุด / Max shutter 1/8000 sec
แฟลชในตัว / Built-in Flash Yes, pop-up
ระยะแฟลช / Flash guide no. 12 m (ISO 100)
ต่อแฟลชภายนอก / External Flash Yes, hot-shoe, E-TTL II
ชดเชยแสง / Exporure compensation -3 to +3 EV in 1/3 EV or 1/2 EV steps
ระบบวัดแสง / Metering 63 area Eval, Center weighted, Partial, Spot
Aperture Priority Yes
Shutter Priorty Yes
ตัวคูณทางยาวโฟกัส / Multiplier 1.6
รองรับเลนส์เพิ่มเติม / Lens thread Canon EOS EF, EF-S mount
ถ่ายภาพต่อเนื่อง / Continuous drive Yes, 8 fps
ภาพเคลื่อนไหว / Movie clips Yes, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 480
รีโมท / Remote control Yes, N3 connector
เซนเซอร์กลับภาพแนวตั้ง-แนวนอน / Orientation sensor Yes
หน่วยความจำ / Memory card Compact Flash (Type I or II), UDMA, Microdrive cards
ฟอร์แมทไม่บีบอัด / Raw format Yes, RAW, sRAW
ช่องมองภาพ / Viewfinder Optical (Pentaprism, 100% coverage, 1x magnification)
ขนาดจอภาพ / LCD 3 inch
ความละเอียดจอภาพ / LCD pixels 920,000
Live View Yes
USB USB 2.0 (480Mbit/sec)
HDMI Yes
Wireless No
ระบบซีลป้องกัน / Environmentally sealed No
แบตเตอรี่ / Battery Canon Li-Ion LP-E6 & CR1616
น้ำหนัก(รวมแบต) / Weight (inc batt) 860 g (30.3 oz)
ขนาด / Dimemsions 148 x 111 x 74 mm (5.8 x 4.4 x 2.9 in)
หมายเหตุอื่นๆ / Notes  

สำหรับผู้ที่สนใจกล้อง Canon EOS 7D Body สามารถเช็คราคา  เปรียบเทียบราคาสินค้า  สามารถศึกษาดูรายละเอียดได้ที่  th.compare.asia

ขอบคุณที่มา: http://www.zoomcamera.net/Digital-Camera/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A5-Canon/EOS/Canon-EOS-7D-Body.html